Ozonizace bazénu

Ozonizace, ozónování bazénů je nejekologičtější způsob dezinfekce bazénové vody.
Tzv. plná ozonizace je bezodpadová technologie pro udržení křišťálově čisté vody v bazénu bez chlóru, odpadním produktem ozonizace je kyslík! Nepoužíváme žádnou chemii, takže se nemění PH vody a většinou není třeba ph ani upravovat další chemií. Ph vody v bazénu se může změnit po deštích a tehdy je nutná úprava PH na optimální hodnoty. U některých bazénů se stává, že se více množí řasy a bakterie na stěnách, tam je třeba doplnit k ozonizaci jiný způsob zamezení růstu řas stejně jako u bazénu s chlorem. Ozón nahrazuje toxický chlor v bazénu ale ve speciálních případech je potřeba při kontaminaci řasou upravit vodu v bazénu stejnými prostředky jako při dezinfekci chlórem.

Vyrábíme a dodáváme zařízení na ozonizaci domácích venkovních bazénů s pískovou filtrací. Naše zařízení jednoduše připojíte mezi Váš bazén a pískovou filtraci. Dodáváme veškeré potřebné komponenty pro instalaci zařízení u bazénu. Není potřebná odborná montáž a připojení zvládne běžný uživatel svépomocí. Podmínkou provozu je umístění nad úrovní hladiny v bazénu, k tomuto účelu dodáváme i stojan zavrtaný do země tzv. zemním vrtákem.

Na rozdíl od jiných oxidačních činidel, např. chloru, nevznikají při úpravě bazénové vody ozonem toxické produkty, které by bylo třeba odstranit. Tříatomová molekula O3 je vytvářena rekombinací atomárního kyslíku s molekulou kyslíku. Molekula ozonu je nestabilní a za normálních podmínek se sama během několika desítek minut rozpadá za vzniku molekul kyslíku O2. Ozon proto nelze skladovat a musí se vyrábět na místě použití. Zdrojem kyslíku pro výrobu ozonu je suchý vzduch, případně je použito kyslíku izolovaného ze vzduchu v generátoru kyslíku. Odpadají tedy problémy s přepravou a skladováním. Ozon se – společně s OH-radikály produkovanými při tzv. pokročilých oxidačních procesech ozon/UV a ozon/peroxid vodíku – řadí mezi nejsilnější dezinfekční a oxidační činidla, která lze k úpravě vody použít.
Ozon likviduje běžně se vyskytující bakterie, např. Escherichia coli, asi stokrát rychleji než chlor. Kromě toho rychle a spolehlivě ničí i různé druhy a formy patogenních mikroorganizmů, jako jsou např. cysty resp. oocysty smrtelně nebezpečných parazitujících prvoků rodu Giardia a Cryptosporidium a různé viry, které se vyskytují v plaveckých bazénech a klasickými dezinfekčními prostředky je nelze inaktivovat nebo je nelze inaktivovat za přijatelných podmínek.
Již před mnoha lety iniciovala hongkongská vláda v reakci na úmrtí několika plavců, kteří se infikovali v bazénech, detailní studii této problematiky. Studie dospěla k závěru, že skutečnou hygienickou ochranu veřejných bazénů může zaručit pouze úplná ozonová technologie. Důkazem, že se podobné problémy nevyhýbají ani západoevropským zemím, je uzavření sportovního centra v Doncasteru ve Velké Británii před dvěma lety v důsledku kontaminace vody kryptosporidiemi.

Aplikace ozonu je však provázena dalšími významnými pozitivními efekty. Při chloraci bazénové vody neupravované ozonem vznikají jako vedlejší produkty škodlivé, zapáchající a těžko odstranitelné vedlejší produkty – chloraminy (monochloramin), produkty chlorace kreatininu a močoviny i chloroform a další chlorované látky, které vznikají chlorací sloučenin obsažených v moči, potu a kosmetických přípravcích. Ozon oxiduje jednak prekurzory vedlejších produktů chlorace, jednak tyto látky samotné. Při chloraci kombinované s aplikací ozonu proto dojde k odstranění škodlivých látek z bazénové vody, vymizí typický „chlorový“ zápach a nedochází k dráždění očí a nosní sliznice. Sníží se rovněž finanční náklady na ventilaci vzduchu. Koncentrace organických dusíkatých a chlorovaných látek v bazénové vodě je snížena na minimum.
Je-li plnící voda přiváděna do bazénu z vrtu nebo povrchového zdroje, lze oxidačních schopností ozonu s výhodou využít nejen k její dezinfekci, ale také k její chemické úpravě spočívající v odstranění železa, manganu, zabarvení vody a zápachu a ke snížení hodnoty CHSK.
Nezanedbatelný přínos ozonizace spočívá v dosažení dokonale průzračné, jiskřivě čisté vody. Je to důsledek mikroflokulačního efektu, při němž přítomné organické látky oxidované ozonem na polárnější sloučeniny váží kationty vápníku, hořčíku, železa, hliníku a manganu za tvorby látek s nízkou rozpustností odstranitelných filtrací.

Maximální povolenou koncentraci ozonu ve veřejném bazénu, je 0,05 mg/l, před vstupem vody do bazénu.

zdroj:OZONOVÉ TECHNOLOGIE PRO PLAVECKÉ BAZÉNY
Doc. RNDr. Jiří Dřímal, CSc., Doc. RNDr. Aleš Hrdlička, CSc.

Naše produkty jsou vždy na špici současných technologií, používáme trvalý dohled a proaktivní servis s předvídáním poruch. Naše výrobky jsou součástí internetu věcí (IoT) v mezinárodním projektu thethingsnetwork.org.

Objednávky na zařízení pro plnou ozonizaci domácího venkovního bazénu zasílejte na trioxys@trioxys.com, nebo na telefony + 420 776 888 713, + 420 775 41 20 30.

Zaváděcí cena kompletního setu pro plnou ozonizaci bazénu do 10 m3 objemu vody je 32 433,- bez DPH, s DPH 39 244,- Kč při montáži svépomocí. Pro bazény s objemem vody nad 10 m3  připravíme na vyžádání  individuální cenovou nabídku.

Záruka je 2 roky, možnost prodloužené záruky až na 5 let.

Nakupujte rovnou od výrobce – profesionální servis a nadstandardní záruky!

Napsat komentář