Úvod

KYSLÍK, OZON A TRIOXYS

Kyslík je základní složkou a podmínkou života na Zemi. Ve spojení s uhlíkem a vodíkem představuje základní kameny pro vznik a uchování života na planetě. Většina živých organizmů potřebuje k dýchání kyslík, který dále zpracovává a využívá pro svůj metabolizmus. Kyslík podporuje výživu a očišťování živých organizmů, avšak v našem znečištěném prostředí síla dvouatomového kyslíku není pro tuto úlohu vždy dostatečná. Existuje však jeho obdoba ve formě tříatomového kyslíku – ozonu -majícího pro očistné procesy organizmů mnohem větší sílu a účinnost.

O směsi kyslíku a ozonu (aktivního kyslíku) platí, že:

Většina mikrobů nemůže žít v aktivním kyslíku, což lze rozvést, že většina nemocí nemůže vznikat a rozvíjet se v aktivním kyslíku.

Lidé, které spojuje značka TRIOXYS, vybudovali za roky práce rozsáhlé know-how pro výrobu a použití ozonu v řadě aplikací a jsou schopni technologicky podpořit jak vlastní metody ozonoterapie, tak řadu průmyslových řešení podporujících použití ozonu ve prospěch člověka a jeho zdraví.

Vyřešili i velmi specifické a nestandardní problémy zákazníků.
Například kvality vody ozonizaci jezírka ve Smetanových sadech v Olomouci (areál Flory Olomouc), kde se zákazník mnoho let potýkal se špatnou kvalitou vody, s přemnožením sinic a vodních rostlin. Také zde měli technický problém s čerpací stanicí do vodotrysku, kde se zavzdušňovalo čerpadlo. Oba problémy se podařilo zdárně vyřešit.
Výskyt sinic byl omezen ozónem dávkovaným do vody a to bez negativních vlivů na faunu v jezírku. Zavzdušňování bylo vyřešeno speciálně vyvinutým automatem pro plně samočinné odvzdušňování, vše samozřejmě jako aplikace Internetu věcí IoT s monitoringem přes Internet včetně dohledu a zasílání upozornění na poruchy.

Lidé  Trioxysu jsou připraveni vyřešit Vaše vlastní požadavky při dezinfekci vody, snižování obsahu železa, manganu, kyanidů atd. v pitné vodě, užitkové vodě i v bazénech, jezírkách a nádržích.